2019 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys