Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

 

 

A. Baranausko a. 8, Seda, Mažeikių raj. sav.,  tel.: (8 443) 46463, (8 443) 46240, (8 443) 46283, mob. tel. (+370) 686 20446.

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje yra 35 lovos, skirtos palaikomajam gydymui ir slaugai, ir 10 lovų, skirtų trumpalaikės stacionarinės socialinės globos paslaugai, kuri yra derinama su slauga ir priežiūra (finansuojamos iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų).

 

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje dirba du šeimos gydytojai, devyni bendrosios praktikos slaugytojai, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, dietistas, socialinis darbuotojas, penki valytojai,  šeši ūkio dalies darbuotojai (pagalbiniai darbininkai, virėjai, skalbinių tvarkytojas, sandėlininkas).

Vadovaujantis Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašu, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė teikia stacionarines pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems. Įstaigos uždavinys teikti gydymo, slaugos, atstatomąsias, kitas medicinos paslaugas žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems, kai yra netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose. Besigydančiam šioje ligoninėje pacientui turi būti užtikrinta visapusiška sveikatos priežiūra atsižvelgiant į pirmiau minėto aprašo nuostatas.

 

Pacientui palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos įstaigoje gali būti teikiamos nemokamai iki 120 dienų per metus. Pageidaujantiems tęsti  slaugą ligoninėje virš 120 dienų yra siūlomos mokamos slaugos arba stacionarinės trumpalaikės socialinės globos paslaugos pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius ir sąlygas.

Norint patekti į Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs paciento sveikatos būklę, nuspręs, ar toks gydymas reikalingas, nes šioje ligoninėje gydomi ir slaugomi tik lėtinėmis ligomis sergantys, ištirti ir (ar) neįgalūs pacientai.

 

Atvykstant būtina turėti asmens dokumentus, gydytojo siuntimą (forma 027/a).

Stacionarinės trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos visiškai ar iš dalies savarankiškumą praradusiems vienišiems žmonėms, asmenims, kuriems reikalinga globa ir slauga, kai ligoninėje išgulima 120 dienų, taip pat neįgaliems socialinės rizikos asmenims, kuriems reikalinga slauga bei globa. Dėl šios paslaugos su gydytojo siuntimu (forma 027/a) reikia kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.