Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka

Pacientas, atvykęs į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, kreipiasi į budinčią slaugytoją.

Kreipiantis dėl pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugų reikia pateikti:

  • asmens dokumentą;
  • sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą - pensininko, neįgaliojo ar darbo biržos pažymą;
  • šeimos gydytojo ar kitos gydymo įstaigos išduotą siuntimą, formą 027/a.
Pastaba: Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje hospitalizuojami Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai ir pacientai, kurie yra prisirašę prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių paslaugų teikimo sutartis su Šiaulių TLK. Dėl hospitalizacijos būtina susiderinti su VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiąja gydytoja Vilmante Stankevičiene tel.: (8 443) 46203, mob (+370) 686 20446 arba su vyr. gydytojos pavaduotoja gydymui Vida Keleriene tel.: (8 443) 46240, (8 443) 46344; mob. (+370) 682 19077), o prisirašiusiesiems prie VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro - su savo šeimos gydytoju.

Būtinosios medicinos pagalbos atveju (susirgus staiga, esant aukštesnei nei 38 laipsnių temperatūrai, sutrikus širdies ritmui, atsiradus staigiam dusuliui ir pan.) pacientai, atvykę į gydymo įstaigą jos darbo laiku, priimami pirmumo tvarka. Kitais atvejais, pacientui pageidaujant gauti paslaugas tą pačią dieną, šeimos gydytojas suteiks paslaugas darbo dienos bėgyje.

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką bei mastą įsakymu patvirtina LR Sveikatos apsaugos ministras. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie drausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

Įstaigos ne darbo laiku būtinąją medicinos pagalbą suteiks šeimos gydytojas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės priėmimo kambaryje. Dėl būtinosios medicinos pagalbos įstaigos ne darbo laiku reikia kreiptis į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (I aukšte) personalą. Taip pat pagal įstaigos sutartį su VšĮ Mažeikių ligonine, pacientams, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba pasibaigus VšĮ Sedos PSPC darbo laikui, pagalba teikiama VšĮ Mažeikių ligoninės priėmimo skyriuje.

Mirties liudijimų išrašymo tvarka:

  • Mirus pacientui, prisirašiusiam prie VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro, mirties liudijimą išrašo šeimos gydytojas arba, jam nesant, kitas šeimos gydytojas įstaigos darbo laiku. Savaitgaliais ir švenčių dienomis mirties liudijimus išrašo šeimos gydytojas, suderinus laiką telefonu su Vilmante Stankevičiene mob. (+370) 686 20446, su Vida Keleriene mob. (+370) 682 19077.
  • Mirusiojo artimieji, besikreipiantys dėl mirties liudijimo, turi turėti savo asmens dokumentą ir mirusiojo asmens dokumentą. Jei mirusiajam buvo kviesta greitoji medicinos pagalba, artimieji turi turėti greitosios medicinos pagalbos išrašytą mirties konstatavimo pažymą.

Gydytojų konsultacinės komisijos darbo laikas:

  • Pirmadienį-penktadienį - nuo 10.00 iki 10.15 val.
  • Antradienį nuo 10.00 iki 11.00 val.

Gydytojų konsultacinės komisijos sudėtis:

  • Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkas - vyr.gydytojos pavaduotoja gydymui Vida Kelerienė;
  • Gydytojų konsultacinės komisijos narys - šeimos gydytoja Vilmantė Stankevičienė;
  • Gydytojų konsultacinės komisijos narys - vaikų ligų gydytoja Valdemara Indrašienė.

Dėl informacijos kreiptis telefonais: (8 443) 46203; (8 443) 46344;.(8 443) 46463