Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas-keitimas

Kompensuojamieji vaistai pacientams išrašomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą.

Kompensuojamųjų vaistų pasai pacientams išduodami-keičiami sveikatos statistikės kabinete, pateikus asmens dokumentą.

Daugiau informacijos: (8 443) 46219