Apie mus

Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veikti 1997 m. spalio 1 d., reorganizavus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas į valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas.IMG. 0186

VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centrą sudaro:

  • Sedos ambulatorija
  • Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
  • Dagių
  • Plinkšių ir Renavo medicinos punktai.

Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras aptarnauja 2700 rajono gyventojų.

Centre dirba 47 darbuotojai, iš jų: 6 gydytojai, 20  slaugos specialistų, 3 specialistai su aukštuoju išsilavinimu, 6 specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu, 12 kito personalo. darbuotojų.

AMBULATORIJA

V. Gadono g. 3, Seda, Mažeikių raj. sav.,  registratūros tel.: (8 443) 46344
Darbo laikas nuo 8.00 val.  iki 16.30 val.

Ambulatorijoje dirba dvi  šeimos gydytojos, vaikų ligų gydytoja,  gydytoja  odontologė, gydytoja akušerė-ginekologė, akušerė, gydytojo odontologo padėjėja,  dvi bendruomenės slaugytojos, vaikų slaugytoja, klinikinė laborantė.

Ambulatorijoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos įstaigos licencijoje. Pirminio lygio nemokamos medicinos paslaugos teikiamos visiems gyventojams, kurie yra prisirašiusių prie įstaigos gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Būtinoji medicinos pagalba yra teikiama nemokamai kiekvienam besikreipiančiam į įstaigą nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.

Ambulatorijoje atliekami profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai, ligų diagnostika ir gydymas, imunizacija, vykdomos ligų prevencinės programos, teikiamos slaugos paslaugos pacientų namuose, mokoma sveikos gyvensenos, teikiamos fizioterapijos ir masažo paslaugos, teikiama odontologinė priežiūra (pagalba), atliekama pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei išduodami laikinojo nedarbingumo pažymėjimai, pildomi siuntimai į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, pildomi išrašai iš medicininės dokumentacijos bei kitos medicininės pažymos, užrašomos elektrokardiogramos, atliekami laboratoriniai tyrimai (bendras klinikinis kraujo, šlapimo tyrimas, gliukozė kiekio kraujyje, cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas, gliukozės tolerancijos testo atlikimas, kalio, natrio, urea, kreatinino kiekio kraujyje nustatymas).
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

DAGIŲ MEDICINOS PUNKTAS

Dagių km., Mažeikių raj.sav., tel.: (8 443) 46420
Medicinos punkto darbo laikas:
Gyventojų priėmimas: I-V nuo 11.00 iki 13.00 val.
Ambulatorinės slaugos paslaugos pacientų namuose: I-V nuo 13.00 iki 16.48 val.
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

Dagių medicinos punkte bendruomenės slaugytojo paslaugas teikia bendruomenės slaugytoja Irena Srėbalienė, kuri rūpinasi ir aplinkinių kaimų gyventojų ,  prisirašiusių prie VšĮ Sedos PSPC, sveikata.

PLINKŠIŲ MEDICINOS PUNKTAS

Plinkšių km., Mažeikių raj.sav., tel.: (8 443) 41242
Medicinos punkto darbo laikas:
Gyventojų priėmimas: I-V nuo 11.00 iki 13.00 val.
Ambulatorinės slaugos paslaugos pacientų namuose: I-V nuo 13.00 iki 16.48 val.
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

Plinkšių medicinos punkte bendruomenės slaugytojo paslaugas teikia bendruomenės slaugytoja Asta Dumarkienė, kuri rūpinasi ir aplinkinių kaimų gyventojų ,  prisirašiusių prie VšĮ Sedos PSPC, sveikata.

RENAVO MEDICINOS PUNKTAS

Vadagių km., Mažeikių raj. sav., tel.: (8 443) 43617
Medicinos punkto darbo laikas:
Gyventojų priėmimas: I-V nuo 11.00 iki 13.00 val.
Ambulatorinės slaugos paslaugos pacientų namuose: I-V nuo 13.00 iki 16.48 val.
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

Renavo medicinos punkte bendruomenės slaugytojo paslaugas teikia bendruomenės slaugytoja Irena Barkauskienė, kuri rūpinasi ir aplinkinių kaimų gyventojų ,  prisirašiusių prie VšĮ Sedos PSPC, sveikata.

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ

A. Baranausko a. 8, Seda, Mažeikių raj. sav.,  tel.: (8 443) 46463, (8 443) 46240, (8 443) 46283, mob. tel.: (+370) 686 20446.

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje yra 35 lovos skirtos palaikomajam gydymui ir slaugai, ir 10 lovų skirtos trumpalaikei stacionarinei socialinei globai, kuri yra derinama su slauga ir priežiūra (finansuojamos iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų).

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje dirba du šeimos gydytojai, devynios bendrosios praktikos slaugytojos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja, dietistė, socialinis darbuotojas, penkios valytojos,  šeši ūkio dalies darbuotojai (pagalbiniai darbininkai, virėjos, skalbinių tvarkytoja, sandėlininkė).

Vadovaujantis Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašu, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė teikia stacionarines pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems. Įstaigos uždavinys teikti gydymo, slaugos, atstatomąsias, kitas medicinos paslaugas žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems, kai yra netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose. Besigydančiam šioje ligoninėje pacientui turi būti užtikrinta visapusiška sveikatos priežiūra atsižvelgiant į pirmiau minėto aprašo nuostatas.

Pacientui palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos įstaigoje gali būti teikiamos nemokamai iki 120 dienų per metus. Pageidaujantiems tęsti  slaugą ligoninėje virš 120 dienų yra siūlomos mokamos slaugos arba stacionarinės trumpalaikės socialinės globos paslaugos pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius ir sąlygas.

Norint patekti į Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs paciento sveikatos būklę, nuspręs, ar toks gydymas reikalingas, nes šioje ligoninėje gydomi ir slaugomi tik lėtinėmis ligomis sergantys, ištirti ir/ar neįgalūs pacientai.

Atvykstant būtina turėti asmens dokumentus, gydytojo siuntimą (forma 027/a).

Stacionarinės trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos visiškai ar iš dalies savarankiškumą praradusiems vienišiems žmonėms, asmenims, kuriems reikalinga globa ir slauga, kai ligoninėje išgulima 120 dienų, taip pat neįgaliems socialinės rizikos asmenims, kuriems reikalinga slauga bei globa. Dėl šios paslaugos su gydytojo siuntimu (forma 027/a) reikia kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.